BUDWUG Sp. z o.o.
Spółka założona w 1999 roku, stała się godnym zaufania partnerem w zakresie realizacji specjalistycznych robót fundamentowych, technik ochrony środowiska oraz prac odwodnieniowych wzbogaconych o patentowe rozwiązanie DSI - infiltracji wód gruntowych.
Od 2012 roku BUDWUG jest członkiem, liczącej 450 pracowników niemieckiej firmy HOELSCHER WASSERBAU GmbH, w związku z tym znacząco rozszerzona została nasza oferta pakietowa.
Wyzwania jakie w chwil obecnej stawiają zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, są z powodzeniem realizowane przez grupę HW na arenie międzynarodowej dlatego też wspólnie jesteśmy w stanie sprostać wymagającym projektom na terenie całego kraju.
W szczególności rozwiązanie zatłaczania wód gruntowych z odwodnienia wykopów jest w aspekcie środowiskowym kierunkiem bardzo perspektywistycznym, a stosowane przez nas metodologie, pozwalają efektywnie realizować odwodnienia tymczasowe wykopów, znacznie redukując związane z tym opłaty, co niewątpliwie stanowi wymierne korzyści dla Inwestorów.

Zapraszam do współpracy
Rolf Arnold
Prokurent

Ściany
szczelinowe 

Pale
wielkośrednicowe 

Kotwy
gruntowe 

Odwodnienia
wykopów 

DSI 

Ochrona
środowiska 

Budwug Sp. z o.o. Siedziba: 62-031 Luboń, ul. Cmentarna 11. Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS 0000112066 NIP 525-21-48-590 Kapitał zakładowy: 871 550,00 zł.