Infiltracja wód gruntowych

Zastosowanie infiltracji wód gruntowych

Nieodłącznym elementem odwodnienia przy inwestycjach długoterminowych jest zagospodarowanie odprowadzonej wody. W tym celu stosujemy technologię, umożliwiającą ponowne jej przyjęcie przez ośrodek gruntowy. Infiltracja jest alternatywą dla często kosztownych zrzutów wody do kanalizacji miejskiej. Zastosowanie infiltracji wiąże się co prawda z koniecznością wykonania dodatkowej instalacji ale w przypadku projektów długoterminowych przynosi inwestorowi wymierne korzyści. Choć metoda nie jest skomplikowana, jej zastosowanie wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy, która pozwoli na zidentyfikowanie odpowiednich warstw gruntu, zdolnych przyjąć i przejąć wodę w takiej ilości, jaka została odebrana w procesie odwodnienia wykopów.

Infiltrację wód gruntowych stosujemy przy wszelkiego rodzaju zadaniach inwestycyjnych związanych z odwodnieniem gruntu oraz na terenach, na których brak jest możliwości odprowadzenia wody na warunkach ogólnych do kanalizacji miejskiej lub takich, które nie mogą zostać pozbawione stałego dopływu wody (np. tereny z głęboko zakorzenionym drzewostanem).

infiltracja-wod-gruntowych-dsi

Korzyści dla inwestora

Infiltracja wód gruntowych niesie ze sobą wymierne korzyści finansowe w postaci ograniczenia kosztów zrzutu.

Zapisz