Monitoring

Zastosowanie i technologia

Odwodnienia wymagają ciągłego monitorowania poziomu lustra wody oraz jej ilości odprowadzanej na zewnątrz. Pozwala to przede wszystkim kontrolować zachowanie leja depresyjnego powstałego przy odwodnieniu – jego nadmierne rozejście się mogłoby zagrażać budowlom graniczącym z realizowaną inwestycją. Dlatego też niezbędnym jest prowadzenie kontroli w cyklu 24 godzinnym przez cały czas trwania projektu. Tradycyjnie, zadanie to było realizowane przez zespół pracowników, którzy „ręcznie” regulowali wysokości lustra wody. Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych, monitoring może być prowadzony zdalnie, przez jedną osobę. W studniach umieszcza się przepływomierze, które przesyłają do komputera lub smartfonu informację o poziomie i ilości odprowadzonej wody. Użytkownik ma możliwość ustawienia pożądanych wartości dla obu parametrów i ich kontrolę za pośrednictwem aplikacji.

monitoring

Korzyści dla inwestora

Kluczową korzyścią jest całodobowy dostęp do systemu monitorującego i jego kontrola, a nawet zdalne sterowanie w każdym miejscu z dostępem do sieci. Ponadto, taka obsługa nie wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu wykonawcy, co w konsekwencji powoduje wymierne obniżenie kosztów eksploatacji.

Zapisz