Odwodnienia gruntu

Wody gruntowe w budownictwie to problem, z którym musi zmierzyć się niemal każdy inwestor. Wykonując wykopy prawie zawsze spotykamy się ze swobodnym lub napiętym stanem wód podziemnych, który znacznie utrudnia, spowalnia lub wręcz uniemożliwia kontynuowanie prac. Konieczne staje się wykonanie czasowego obniżenia zwierciadła wody, co ma szczególne znaczenie w dobie inwestycji, które sięgają trzech i więcej kondygnacji poniżej poziomu terenu.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wód gruntowych. Zajmujemy się nie tylko odwadnianiem, ale również budową studni głębinowych, uzdatnianiem oraz infiltracją wód podziemnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym naszej autorskiej metody .