Studnie głębinowe

Zastosowanie i technologia

Studnie głębinowe to rozwiązanie stosowane przy inwestycjach wymagających głębokiego posadowienia, gdzie jednocześnie mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych, czyli wszędzie tam, gdzie nie jest możliwa realizacja odwodnienia z wykorzystaniem np. igłofiltrów. Studnie głębinowe są wykonywane przez firmę Budwug w pełnym orurowaniu metodą udarowo – okrętną lub chwytakową. Po wykonaniu odwiertu, w otworze umieszczany i centrowany jest filtr o mniejszej średnicy. Przestrzeń pomiędzy wnętrzem rury a zewnętrznym płaszczem filtra, wypełniana jest żwirową obsypką, dostosowaną do napotkanych warstw gruntu rodzimego. Po wykonaniu zasypu zewnętrzne orurowanie jest usuwane, a we wnętrzu filtra zamontowana zostaje pompa, której zadaniem jest obniżenie poziomu wody i wyprowadzenie jej poza wykop, do właściwego odbiornika.

Brunnenbauer (Hölscher Wasserbau GmbH)

Korzyści dla inwestora

Zastosowanie studni głębinowych jest szczególnie opłacalne przy inwestycjach głęboko podpiwniczonych wymagających wysokiej wydajności odwodnienia, jakiej nie są w stanie zapewnić metody wykorzystujące igłofiltry lub odwodnienie horyzontalne. Są to najczęściej wykopy wielkogabarytowe, ograniczone ścianami szczelinowymi lub stalowymi, gdzie szczelna obudowa stanowi zabezpieczenie przed nadmiernym rozejściem leja depresji zamykając jego oddziaływanie w obrębie działki Inwestora. Takie rozwiązanie nie wymaga pozyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.

Zapisz

Zapisz