Pale wielkośrednicowe

Zastosowanie pali wielkośrednicowych

Pale wielkośrednicowe wykonywane są, w razie konieczności posadowienia budowli na słabych gruntach.
Pal fundamentowy jest to fundament pośredni, głęboki w którym obciążenie od budowli przenosi się na podłoże nośne za pośrednictwem sił oporu gruntu działających zarówno na podstawę, jak i pobocznicę pala. Wykonywane są w orurowaniu odzyskiwanym, a także w zawiesinie betonitowej.
Wykonujemy pale o średnicach: 700, 1000, 1200 mm.

 

pale-wielkosrednicowe

Korzyści dla inwestora

Dzięki zastosowaniu pali wielkośrednicowych inwestor unika przede wszystkim kosztownej i czasochłonnej wymiany gruntu. Wykorzystanie pali jest tańsze, szybsze i mniej problematyczne niż prowadzenie prac ziemnych.

Zapisz

Zapisz