Zespół handlowo-usługowy w Świnoujściu

Zespół handlowo-usługowy w Świnoujściu

Zadanie:

  • Odwodnienie gruntu pod budowę centrum usługowego

Realizacja zadania

Było to zadanie inwestycyjne, które realizowaliśmy w centrum Świnoujścia. Nasza firma była odpowiedzialna za odwodnienie terenu. Obudowę wykopu stanowiła palisada z kolumn DSMwgłebnego mieszania gruntów „na mokro”.

W tym przypadku tuż za granicą terenu inwestora znajdował się budynek – który na skutek oddziaływania związanego z realizacją inwestycji – zaczął zmieniać swoją strukturę (budynek zaczął osiadać). W związku z tym ani projektanci, ani inwestor nie wyrazili zgody na odwadnianie wykonywane w sposób tradycyjny – metodą studni głębinowych bądź barier igłofiltrowych.

Zaproponowaliśmy więc system drenaży próżniowych. Ich użycie zapewniło taki sam efekt zachowania spadków hydraulicznych, jak w przypadku systemu studni głębinowych i pozwoliło na ograniczenie odziaływania lejów depresyjnych (których promień zasięgu w przypadku zastosowania tradycyjnych metod odwodnienia) mógłby tylko pogłębić źródło problemu.  Po skutecznym odwodnieniu terenu działki możliwe było dalsze prowadzenie prac budowlanych, a odkształcenia przedmiotowego budynku zostały ustabilizowane