Gazociąg w dolinie Iny

Gazociągi w dolinie Iny

Zadanie:

  • Odwodnienie gruntu o pod budowę podziemnego odcinka gazociągu

Realizacja zadania

Skomplikowane warunki geotechniczne stanowiły nie lada wyzwanie dla skutecznego odwodnienia wykopów.

Projekt zamienny wymusił rezygnację z pierwotnie przyjętego przewiertu sterowanego HDD, zastępując go wykopem otwartym w obudowie ścianki stalowej Wykonanie przewiertu HDD okazało się nieskuteczne. Wykonawca nie zdołał zgodnie z przyjęta metodologią wykonać przeciągnięcia rurociągu na żądaną odległość. Analiza wykazała, że jedynym rozwiązaniem w tych warunkach jest przeprojektowanie odcinka gazociągu na mniejszą głębokość. W związku z tym, zostaliśmy poproszeni o pomoc przy osuszaniu terenu.

Zastosowaliśmy model filtrów wykonanych w systemie dwuprzewodowym. Nasze zadanie polegało na przebiciu warstwy torfu, przewierceniu warstw gytii, zamontowaniu igłofiltrów i odsączeniu wód gruntowych, których wysoki poziom przeszkadzał w realizacji projektu. Dzięki zastosowaniu wiertnicy pionowej mogliśmy nawiercić twardą warstwę gruntów spoistych, osadzając zabudowę liniową igieł wraz z jednoczesnym ich zasypem

W tym przypadku znana nam była problematyka terenu i wiedzieliśmy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Trudność leżała w zupełnie innej kwestii. Inwestycja w Dolinie Iny, ze względu na liczne porażki i duże środki finansowe włożone w ten trudny inwestycyjnie teren, wymagała od nas 100% skuteczności. Udało nam się sprostać temu zadaniu, ale było to możliwe tylko naszemu bogatemu doświadczeniu w osuszaniu gruntu.