Gazoport w Świnoujściu

Gazoport w Świnoujściu

Zadanie:

  • Odwodnienie terenu pod budowę terminalu LNG

Realizacja zadania

Specyfika  infrastruktury Gazoportu (m.in. sieci rurociągów i zbiorników) sprawiała, że konieczne było dostosowanie metody odwadniania do charakterystyki miejsca. Dzięki wykorzystaniu technologii drenaży próżniowych, cała instalacja odwadniająca umieszczona została pod powierzchnią terenu, co zdecydowanie usprawniło prace prowadzone na powierzchni.

Równie ważnym aspektem inwestycji był fakt, że przy jej rozmiarze i jednoczesnej eksploatacji systemu odwodnień na całym terenie Gazoportu, należało zachować szczególną uwagę na rozejścia leja depresji. Cała działka na której zlokalizowany jest terminal LNG znajduje się w na terenie objętym programem Natura 2000 granicząc jednocześnie z obszarem Wydmy Szarej oraz terenem zalesionym, ujętym w rejestrze drzewostanów chronionych. W związku z dużą odpowiedzialnością ekologiczną, prace musiały przebiegać w sposób bezpieczny i kontrolowany. Konieczne było zachowanie naturalnych warunków funkcjonowania zastanego przez nas systemu, zdecydowaliśmy się więc na zastosowanie rowów chłonnych i piętrzeń kaskadowych odpompowywanych wód , co zostało docenione przez inwestora i głównego wykonawcę.