Budynek wielorodzinny w Poznaniu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Podgórniku w Poznaniu

Zadanie:

  • Wykonanie ścian szczelinowych

Realizacja zadania

W kwietniu 2018 dla Generalnego Wykonawcy a jednocześnie Inwestora rozpoczęliśmy wykonanie ścian szczelinowych dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Na Podgórniku w Poznaniu
Na długości 320 mb, wykonaliśmy ok. 4 200 m2 ścian szczelinowych. Stateczność ścian szczelinowych została zapewniona poprzez wykonanie tymczasowego rozparcia stalowego w ilości 200 ton. Z uwagi na występujące w podłożu namuły oraz gytie, zaszła konieczność wzmocnienia podłoża pod płytą denną. Wykonaliśmy 40 mb baret 0,60x 3,40 metra, 750 mb pali fi 1200 oraz 1500.