Budynek biurowy na ul. Za Bramką w Poznaniu

Budynek biurowy, ul. Za Bramką, Poznań

Zadanie:

  • Wykonanie ścian szczelinowych wraz z 3-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym

Realizacja zadania

W okresie od września do grudnia 2014 roku , dla Generalnego Wykonawcy ALDESA S.A, wykonaliśmy ściany szczelinowe na budowie budynku biurowego wraz z trzy kondygnacyjnym parkingiem podziemnym.

Na długości 240 mb, wykonaliśmy łącznie 3 600 m2 ścian szczelinowych o szerokości 80 cm.

Stateczność ścian szczelinowych dla dwóch kondygnacji podziemnych, została zapewniona poprzez wykonanie tymczasowego stalowego rozparcia, z rur 512, 712 oraz 813/12,5  w ilości 160 ton. Dla poziomu trzeciego wykonaliśmy 34 słupopale średnicy 1000 mm. dzięki którym metodą podstropową GW wykonał wykop do projektowanego poziomu.