CIRIA – Kontrola Wód Gruntowych – Projekt i Aktualizacja (C750) Praktyki (‘Groundwater control – Design and Practice (C750) Update’) – “Ewolucja, a nie rewolucja”

Dla podsumowania niezwykle pracowitego i produktywnego października, Zarządca Projektu (Contracts Manager) dla ‘Project Dewatering’, Michael Croney, udał się do biur CIRIA w Griffin Court, w Londynie, na seminarium wprowadzające ostatnią aktualizację dla drugiego wydania ‘Groundwater Control – Design and Practice’ Projektowanie i praktyka (C515). Jeśli nie byliście w stanie sami uczestniczyć w tym seminarium, chcielibyśmy…

Czytaj dalej