Budowa Międzysystemowego gazociągu POLSKA – LITWA

Zadanie:

  • Wykonanie drenażu próżniowego

Realizacja zadania

W okresie od września 2020 do marca 2021 roku, dla ZRUG Sp. z o.o. na odcinku Północnym, odwodniliśmy wykopy pod układkę rur. Wykonaliśmy na odcinku 4 500 mb drenaż próżniowy, a na następnym odcinku 1000 metrów ,wykonaliśmy instalację igłofiltrową. Natomiast na odcinku Południowym od października 2020 do października 2021 roku, wykonaliśmy 12 500 mb drenażu  próżniowego.