Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Wyszyńskiego 56 we Wrocławiu

Zadanie:

  • Wykonanie ścian szczelinowych

Realizacja zadania

Dla Inwestora, OKRE Wyszyńskiego Sp. z o.o, w okresie luty – kwiecień 2020 roku wykonaliśmy ściany szczelinowe szerokości 60 oraz 80 cm. w ilości ok. 1800 m2. Stateczność ścian szczelinowych została zapewniona poprzez wykonanie tymczasowego rozparcia stalowego. Wykonaliśmy także odwodnienie wykopu wewnątrz szczelinowego.