Budowa rurociągów przesyłowych „ Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”

Zadanie:

  • Wykonanie drenażu próżniowego

Realizacja zadania

Dla ZRUG Sp. z o.o. na w/w inwestycji, odwodniliśmy teren pod układkę rur na odcinku 7 200 m.b. metodą drenażu próżniowego, a na odcinku 4 500 mb metodą instalacji igłofiltrowej. Prace zostały wykonane w okresie grudzień 2020 do października 2021 roku