CIRIA – Kontrola Wód Gruntowych – Projekt i Aktualizacja (C750) Praktyki (‘Groundwater control – Design and Practice (C750) Update’) – “Ewolucja, a nie rewolucja”

Dla podsumowania niezwykle pracowitego i produktywnego października, Zarządca Projektu (Contracts Manager) dla ‘Project Dewatering’, Michael Croney, udał się do biur CIRIA w Griffin Court, w Londynie, na seminarium wprowadzające ostatnią aktualizację dla drugiego wydania ‘Groundwater Control – Design and Practice’ Projektowanie i praktyka (C515). Jeśli nie byliście w stanie sami uczestniczyć w tym seminarium, chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby powiedzieć trochę więcej o samym przewodniku, tematach, które zostały poruszone na spotkaniu, oraz co ta aktualizacja oznacza dla branży budowlanej i odwadniającej.

Ostatnia edycja przewodnika została wydana w 2000 roku, więc aktualizacja była długo wyczekiwana. Napisana przez dr Martina Preene, T O L. Roberts i W. Powrie i zatytułowana C750, dostarcza istotnych informacji oraz wskazówek na temat różnych metod odwadniania, wykorzystywanych do kontrolowania i zarządzania wodami podziemnymi w celu umożliwienia firmom budowlanym bezpiecznego wykonywania prac. Jako nasz delegat, Michael pozyskał ogólny pogląd na różne aktualizacje i zmiany do oryginalnego przewodnika, oraz miał możliwość przedyskutowania różnorakich kwestii i tematów z klientami, kontrahentami i specjalistami ds. wód podziemnych, takich jak:

 • Potencjalny wpływ wód gruntowych na roboty budowlane
 • techniki kontroli wód podziemnych
 • bezpieczeństwo, zarządzanie i kwestie kontraktowe
 • Zagadnienia prawne i środowiskowe
 • Wymagania odnośnie badań terenu
 • Metody projektowania systemów sterowania dla wód podziemnych

 Wydaje się, że najważniejszą informacją przekazaną nam przez Michael’a po seminarium było to, że najnowsza aktualizacja do przewodnika CIRIA  była bardziej “ewolucją niż rewolucją”. W porównaniu do poprzedniej, znacznie większej aktualizacji z 2000 roku, ta aktualizacja wspiera całą mnogość zmian, jakie zaszły w przemyśle odwadniania w ostatnich latach.

Gdy drugi podręcznik – C515 – został napisany w 1996 roku:

 • Przepisy CDM (Costruction Design and Management) obowiązywały dopiero od dwóch lat i nadal istniał jeszcze zwyczaj „pozostawiania prac tymczasowych dla głównego wykonawcy “
 • Agencja Ochrony Środowiska Anglii, Walii i Szkocji SEPA (The England and Wales Environmental Agency and Scotland SEPA) dopiero została utworzona
 • Środowisko regulacyjne ds. wody dopiero zaczynał się przeistaczać w to, czym jest dzisiaj
 • BS 5930: 1981 był wciąż obowiązującym punktem odniesienia odnośnie tematów takich jak badania gruntu oraz badania przepuszczalności
 • Miało minąć prawie dziesięć lat zanim powstał Eurokod 7
 • systemy odwadniania się były zdecydowanie różne:
 1. Mniejszy nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo
 2. Braki w łagodzeniu wpływów na środowisko (wycieki, hałas itd.)
 3. Emisje i efektywność energetyczna były w dużej mierze pomijane
 4. Mniejsze zespoły, przy znacznie mniejszym zainteresowaniu pracami tymczasowymi

Jako taki, przewodnik CIRIA został aktualizowany następująco:

 • Zmiany w rozwoju różnych technologii odwadniania
 • Zmiany w punktach 3.1 i 3.2 (Przepisy w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa) (Health and Safety Regulations), aby odzwierciedlić dwie istotne nowości, które zostały zastosowane do regulaminu CDM w latach 2007 i 2015
 • Rozdział 4 (sprawy środowiska) (Environmental Matters)  został w całości napisana na nowo
 • Rozdział 5 (Wymagania dotyczące badania terenu) (Site Investigation Requirements) oraz rozdział 6 (Analiza i Projektowanie) (Analysis and Design) oba zostały uaktualnione w celu uwzględnienia zmian związanych z zestawem standardów Eurokod 7
 • Zostały dodane dalsze badania tematu, wraz z odpowiadającymi im szczegółowymi danymi
 • Referencje i bibliografia zostały zaktualizowane i wydłużone, jako że większa ilość materiałów stała się dostępna
 • Sekcja 3.2 regulaminu CDM (CDM Regulations) została napisana na nowo
 • Zostało wprowadzone stanowisko Głównego Projektanta (Principal Designer), łączące wcześniejsze role Inspektora Planowania (Planning Supervisor) i CDM-C i więcej
 • Jest omówione zastosowanie CDM 2015 do prac kontrolnych wód gruntowych, w tym planu fazy konstrukcji (Construction Phase Plan)

Podsumowując, wydarzenie to okazało się być niezwykle odkrywczym doświadczeniem i dało Michaelowi okazję usłyszeć wszystko z pierwszej ręki, i nie tylko aktualizacje i uzupełnienia, które były dodane w odniesieniu do tego, co jest aktualnie niewątpliwie najbardziej wiarygodnym tekstem o odwadnianiu i kontroli wód, ale także utwierdzenie w słuszności działań prowadzonych przez ‘Project Dewatering’. Komentuje on to tak:

„Chociaż trudno jest zrewolucjonizować od dawna działający przemysł, taki jak odwodnienie, mimo to wszystko ciągle się zmienia. Po tym wydarzeniu, stało się jasne, że najbardziej znaczące zmiany następują w odniesieniu do przepisów i norm, a nie do sprzętu, metod i technik; lub, mówiąc bardziej zwięźle: “idee, a nie działania”. Jako wiodący wykonawca branży odwadniania w Wielkiej Brytanii, staramy się rozwijać wraz z przemysłem, np. poprzez, odpowiednio w lipcu i sierpniu,  przywitaniu  Phill’a Reay na stanowisku Dyrektora Ochrony Środowiska (Environmental Manager), oraz pozyskując, pozwolenie na mobilny zakład przemysłowy (Mobile Plant Permit)  od Agencji Ochrony Środowiska (Environment Agency), zapewniając w ten sposób że jesteśmy w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Jako takie, to wydarzenie naprawdę umocniło wiarę w słuszność naszego podejścia biznesowego”.