Budynek wielorodzinny „Inwestycja Goplana” przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu

Zadanie:

  • Wykonanie ścian szczelinowych

Realizacja zadania

W m-cu wrześniu dla G.W. W.P.I.P.-MARDOM Sp. z o.o. wykonaliśmy 2 400 m2 ścian szczelinowych. Zabezpieczenie stateczności ścian szczelinowych zostało zapewnione poprzez wykonanie tymczasowego rozparcia stalowego oraz kotew gruntowych.